loader image

Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů

 1. Ekofarma Ščerba se sídlem v Úzká 127, Dolní Žukov, Český Těšín 737 01,  IČ: 1660854, DIČ CZ7001085124 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, vl. č. C 21719 (dále jen „Správce“), ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovává tyto osobní údaje:
  1. jméno a příjmení
  2. e-mail
  3. telefonní číslo
 2. Osobní údaje jako jsou jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail, nám prostřednictvím našeho webu poskytujete při vyplnění kontaktního formuláře nebo odeslání objednávkového formuláře.  Tyto údaje je nutné zpracovat za účelem plnění smlouvy, evidenci plnění a povinnosti z ní vyplývající a zasílání elektronického sdělení souvisejícího s předmětem plnění smlouvy. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let nebo po dobu nutnou dle zákona.

 3. Správce osobních údajů je Ekofarma Ščerba, obchod@ekofarmascerba.cz.

 4. S výše uvedeným zpracováním udělujete poskytnutím údajů prostřednictvím našeho webu, e-mailové nebo telefonní komunikace svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti obchod@ekofarmascerba.cz.

 5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. Poskytovatel softwaru
  2. Externí účetní
  3. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  1. vzít souhlas kdykoliv zpět ,
  2. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  3. požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  4. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  5. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  6. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 7. Osobní údaje nebudou poskytovány ani přeprodávány třetí straně a budou sloužit pouze pro výše zmíněné účely společnosti Ekofarma Ščerba.